Sök innehåll på vår hemsida

Via länken nedan kan du söka innehåll på vår hemsida.

Sök på vår hemsida

Centrumbildningar och webbresurser

Välkommen till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap!

Vi är sammanlagt ca 170 anställda som arbetar vid institutionen. Vi har en omfattande forskning som bedrivs av våra 12 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vi bedriver undervisning på Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammen, Masterprogrammet i Folkhälsa samt ett flertal fristående kurser.

 

ForskarhattStudentmössa

 

Nyheter vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Anslag från Barncancerfonden

2014-12-19

Barncancerfonden har i sin utlysning av forskningsbidrag tilldelat 750 000 kronor till U-CARE projektet SibsCan – En internetbaserad psykosocial intervention för syskon till unga med cancer.

Ansvarsfull riskkommunikation

2014-12-18

Det pratas mycket om att ta ansvar. Men det är inte alltid tydligt vad politiker, journalister och forskare menar med det. Jessica Nihlén Fahlquist har forskat om ansvarsfull riskkommunikation och publicerat artiklar om allt från kärnkraft till amning. Nu tar hon sig an etikutbildningen för studenter i teknik och naturvetenskap. 

Ny bok med tankar om etik

2014-12-17

Varför ställer cancerpatienter upp och testar läkemedel som kanske inte är effektiva på deras egen sjukdom? Och vilket ansvar har forskare om resultaten kan användas till utveckling av biologiska vapen?

Best Abstract Award till doktorand på IFV

2014-12-12

Jennifer Drevin har i början av december tilldelats COGI:s Best Abstract Award.

Etikronder i psykiatrisk öppenvård

2014-12-01

Etikronder är uppskattade, men kan man använda dem för att förbättra det etiska klimatet inom hälso- och sjukvården? Två psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Uppsala har testat etikronder under ett halvår för att se vad som händer.

Forskningsetik på nätet

2014-11-24

Har forskare de verktyg de behöver för att kunna hantera etiken kring sin egen forskning? Nej, inte alltid, säger Stefan Eriksson, docent i forskningsetik, som just nu utvecklar ett etikträningsprogram på nätet för medicin och livsvetenskaper.

Studien U-CARE: Hjärta har tilldelats anslag från FORTE

2014-11-18

FORTE har tilldelat forskningsmedel till studien U-CARE: Hjärta för perioden 2015-2017. Inom U-CARE: Hjärta bedrivs en randomiserad kontrollerad studie av effekten av kognitiv beteendeterapi erbjuden via internet mot oro och nedstämdhet hos patienter med genomgången hjärtinfarkt.

Glädjande anslag från Forte

2014-11-18

Forte har i en stor utlysning av forskningsbidrag tilldelat 3,3 miljoner kronor till U-CARE projektet Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer.

Bidrag från FORTE

2014-11-13

Forte har i sin stora utlysning tilldelat 2,5 miljoner kronor till Paula Blomqvist, Statsvetenskapliga institutionen och Ulrika Winblad, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, för att bedriva projektet ”How does New Public Management affect the professions of the welfare state?”

Doktorandstudier vid Stanford University

2014-11-11

Linda Moberg, doktorand, har tilldelats Thuns resestipendium och kommer att vara verksam vid Stanford University jan-aug 2015.

Gå till RSS

Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress:
Uppsala universitet
FE112
838 80 Frösön
(obs. referenskod obligatorisk)

OBS! utlandsfakturor skickas till BMC

UU:s postgiro:
18 37 97-0

 

Disputationer vid IFV

Läs om disputationer vid institutionen.

IFV i press och media

Läs mer om vår medverkan i press och media.

Utmärkelser och tilldelningar

Läs om utmärkelser och tilldelningar till institutionen.