Sök innehåll på vår hemsida

Via länken nedan kan du söka innehåll på vår hemsida.

Sök på vår hemsida

Centrumbildningar och webbresurser

Välkommen till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap!

Vi är sammanlagt ca 170 anställda som arbetar vid institutionen. Vi har en omfattande forskning som bedrivs av våra 12 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vi bedriver undervisning på Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammen, Masterprogrammet i Folkhälsa samt ett flertal fristående kurser.

 

ForskarhattStudentmössa

 

Nyheter vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Studien U-CARE: Hjärta har tilldelats anslag från FORTE

2014-11-18

FORTE har tilldelat forskningsmedel till studien U-CARE: Hjärta för perioden 2015-2017. Inom U-CARE: Hjärta bedrivs en randomiserad kontrollerad studie av effekten av kognitiv beteendeterapi erbjuden via internet mot oro och nedstämdhet hos patienter med genomgången hjärtinfarkt.

Glädjande anslag från Forte

2014-11-18

Forte har i en stor utlysning av forskningsbidrag tilldelat 3,3 miljoner kronor till U-CARE projektet Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer.

Bidrag från FORTE

2014-11-13

Forte har i sin stora utlysning tilldelat 2,5 miljoner kronor till Paula Blomqvist, Statsvetenskapliga institutionen och Ulrika Winblad, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, för att bedriva projektet ”How does New Public Management affect the professions of the welfare state?”

Doktorandstudier vid Stanford University

2014-11-11

Linda Moberg, doktorand, har tilldelats Thuns resestipendium och kommer att vara verksam vid Stanford University jan-aug 2015.

Anslag från Cancerfonden

2014-11-07

Cancerfonden har tilldelat 2,4 miljoner kronor i forskningsmedel till U-CARE projektet Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer.

Glädjande anslag från Vetenskapsrådet

2014-11-05

Vetenskapsrådet har i sin stora utlysning av forskningsbidrag tilldelat 6 miljoner kronor till U-CARE projektet Utveckling och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats mot cancer.

Kommersiella gentester

2014-10-28

Antalet gentester som säljs direkt till konsumenter har blivit fler. Tekniken har blivit snabbare och billigare och regleringen av marknaden för de här produkterna är otydlig. EU-parlamentet har föreslagit ett nytt regelverk som kan få drastiska konsekvenser för de företag som säljer tester. Det skriver bland andra Heidi C. Howard i tidskriften Science.

Hjärnsimulering väcker frågor

2014-10-24

Vad betyder det när vi säger att vi ska simulera den mänskliga hjärnan? Varför är det viktigt att göra det? Och är det ens möjligt att simulera hjärnan separat från den kropp den faktiskt är en del av? De här frågorna och andra diskuterar två forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Neuron som publiceras idag.

Smärtsamma trycksår dyra för vården

2014-10-23

Trycksår hos patienter orsakar mycket lidande och är kostsamt för vården. Går det att ha en nollvision i arbetet med trycksår? 

Nytt anslag till Karin Nordin/Phys-Can från Nordisk Cancer Union (NCU)

2014-10-17

NCU har beviljat ett nytt anslag till projektet Phys-Can för år 2015. Delar av anslaget är till att finansiera den webbportal som tagits fram i projektet.

Gå till RSS

Adress

Besöksadress:
Husargatan/Dag Hammarskjölds väg
BMC ingång A11, Uppsala
Hitta hit

Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA

Leveransadress paket:
Uppsala universitet, BMC
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Husargatan 3, Box 564
752 37 Uppsala

Fax: 018-471 66 75

Fakturaadress:
Uppsala universitet
FE112
838 80 Frösön
(obs. referenskod obligatorisk)

OBS! utlandsfakturor skickas till BMC

UU:s postgiro:
18 37 97-0

 

Disputationer vid IFV

Läs om disputationer vid institutionen.

IFV i press och media

Läs mer om vår medverkan i press och media.

Utmärkelser och tilldelningar

Läs om utmärkelser och tilldelningar till institutionen.