Fem människor promenerar bland orangesprakande träd.

Masterprogram i folkhälsa

Masterprogram i Folkhälsa


Programmet är avsett för personer som skall arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Det vänder sig även till dem som avser att fortsätta sina studier på forskarutbildningsnivå. Utbildningen ger en bred kunskapsbas inom ämnena prevention och folkhälsa. 

Programmet ges med start varje hösttermin och leder till en medicine masterexamen 120hp. Du hittar information om programmets upplägg, samt de ingående kurserna via Uppsala universitets utbildningskatalog. Det finns möjlighet till etappavgång efter 60hp (magisterexamen). Läs mer om Uppsala universitets examenskriterier här.

Ansökan till programmet sker via antagning.se

Har du ytterligare frågor är du välkommen att mejla kursadministratörerna Calle Martinsson eller Cim Frode.

Senast uppdaterad: 2023-06-13