Utbildning

Institutionen ger fristående kurser inom bl.a. folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, etik och funktionshinder. Vi bedriver också undervisning på masterprogrammet i folkhälsa, sjuksköterskeprogrammet, logopedprogrammet, läkarprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet. 

Program och kurser vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap


Fristående kurser

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap ger fristående kurser inom en rad olika ämnesområden. Sök bland våra fristående kurser här.

Program

Institutionens lärare och administratörer är engagerade i olika program vid Uppsala universitet. Via länkarna hittar du information om de olika programmen.

Kandidat- och magisterexamen i vårdvetenskap

Institutionen erbjuder fristående kurser inom huvudområdet vårdvetenskap, inklusive examensarbete på kandidat- och magisternivå.

Kandidatexamen

För dig som har en äldre sjuksköterskeexamen där kandidatuppsats inte ingick, så kan du söka följande kurser om du önskar en kandidatexamen i vårdvetenskap:

  • 3FV162 Vetenskaplig metodik II, 7,5 hp (ges vårterminer)
  • 3FV146 Vårdplanering och kvalitetsutveckling, fortsättningskurs C, 7,5 hp(ges vårterminer)
  • 3FV297 Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp (ges höstterminer)

Dessa kurser ingick tidigare i kurspaketet Vårdvetenskap C. Om du uppfyller behörigheten och blir antagen till dessa kurser så har du (efter att ha avslutat kurserna) möjlighet att ta ut en kandidatexamen i vårdvetenskap. 

Magisterexamen

För dig som önskar en magisterexamen i vårdvetenskap så kan du söka följande kurser:

  • 3FV347 Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom vårdvetenskap, 7,5 hp (ges vårterminer)
  • 3FV348 Teorier och modeller inom vårdvetenskap, 7,5 hp (ges vårterminer)
  • 3FV296 Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp (ges höstterminer)

Dessa kurser ingick tidigare i kurspaketet Vårdvetenskap D. Om du uppfyller behörigheten och blir antagen till dessa kurser så har du (efter att ha avslutat kurserna) möjlighet att ta ut en magisterexamen i vårdvetenskap. 

Vid frågor, mejla kursadministrationenIFV@pubcare.uu.se.  

Senast uppdaterad: 2023-11-07