ULSAM-82 Questionnaire

1. Allmän och medicinsk bakgrund

1. Hur har du fyllt i detta formulär?  Q001

 1. Jag har fyllt i formuläret på egen hand
 2. Jag har fått hjälp att fylla i formuläret

2. Om du har fått hjälp att fylla i formuläret, vem hjälpte dig?  Q002

 1. Maka/sammanboende
 2. Barn/annan släkting
 3. Granne/god vän
 4. Hemtjänst eller personal vid institution/sjukhus
 5. Annan: ..........................................

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  Q003

 1. Gott
 2. Dåligt
 3. Något däremellan

4. Hur bedömmer du ditt allmänna hälsotillstånd jämfört med andra i din egen ålder?  Q004

 1. Lika bra
 2. Bättre
 3. Sämre
 4. Vet inte

5. Har du legat på sjukhus för hjärtinfarkt (propp i hjärtat)?  Q005

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

6. Har någon läkare sagt till dig att du har kärlkramp (angina pectoris)?  Q006

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

7. Har någon läkare sagt till dig att du har hjärtsvikt?  Q007

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

8. Har någon läkare sagt till dig att du har astma eller kronisk bronkit?  Q008

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

9. Har du någon gång ont eller känner annat obehag i bröstet?  Q009

 1. Ja
 2. Nej

10. Får du ont eller känner annat obehag i bröstet om du går snabbt eller i uppförsbacke?  Q010

 1. Ja
 2. Nej

11. Får du ont eller känner annat obehag i bröstet om du går i normal takt på plan mark?  Q011

 1. Ja
 2. Nej Gå till fråga 13

12a. Om du får ont eller känner annat obehag i bröstet vid ansträngning, vad gör du då?  Q012A

 1. Stannar upp
 2. Saktar ned farten
 3. Fortsätter med samma fart

12b. Går smärtan eller obehaget i bröstet över om du stannar upp?  Q012B

 1. Ja
 2. Nej

12c. Hur snabbt går det över om du stannar upp?  Q012C

 1. På mindre än 10 min
 2. På mer än 10 min

13. Besväras du av andnöd i vila?  Q013

 1. Ja
 2. Nej

14. Händer det att du vaknar på natten av andnöd?  Q014

 1. Ja
 2. Nej

15. Får du andnöd om du går i din egen takt på plan mark?  Q015

 1. Ja
 2. Nej

16. Behöver du gå saktare än andra jämnåriga för att inte få andnöd?  Q016

 1. Ja
 2. Nej

17. Blir du lätt trött i benen om du går i din egen takt på plan mark?  Q017

 1. Ja
 2. Nej

18. Har du vid någon blodtrycksmätning upplysts om att ditt blodtryck var högt? Q018

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

19. Använder du tabletter mot högt blodtryck?  Q019

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

20. Har du diabetes?  Q020

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

21. Har du behandling med insulin för diabetes?  Q021

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

22. Har du behandling med tabletter för diabetes?  Q022

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

23. Har du diabetes utan behandling med mediciner?  Q023

 1. Ja
 2. Nej
 3. Vet inte

24. Har du varit psykiskt stressad eller haft akut sjukdom under de senaste 3 månaderna  Q024

 1. Ja
 2. Nej

25. Har du trycksår eller annat hudsår?  Q025

 1. Ja
 2. Nej

26. Har du någonsin brutit något av följande?(obs. besvaras med 1/2)

26a. övre delen av ryggen  Q026A
26b. nedre delen av ryggen  Q026B
26c. höger axel  Q026C
26d. vänster axel  Q026D
26e. höger handled  Q026E
26f. vänster handled  Q026F
26g. höger höft  Q026G
26h. vänster höft  Q026H

 1. Ja
 2. Nej

27. Hur många syskon har du (har du haft)?  Q027

Antal syskon: ..................... st

28. Har något av dina syskon haft följande sjukdomar (om ja, ange antal syskon):

28a1. Diabetes?  Q028A1

 1. Ja
 2. Nej

28a2. Antal syskon: ...... st  Q028A2

28b1. Högt blodtryck?  Q028B1

 1. Ja
 2. Nej

28b2. Antal syskon: ...... st  Q028B2

28c1. Hjärtinfarkt (propp i hjärtat)?  Q028C1

 1. Ja
 2. Nej

28c2. Antal syskon: ...... st  Q028C2

28d1. Stroke (hjärnblödning eller propp i hjärnan)?  Q028D1

 1. Ja
 2. Nej

28d2. Antal syskon: ...... st  Q028D2

28e1. Cancer?  Q028E1

 1. Ja
 2. Nej

28e2. Antal syskon: ...... st  Q028E2

28f1. Demens?  Q028F1

 1. Ja
 2. Nej

28f2. Antal syskon: ...... st  Q028F2

31. Får du dina mediciner via vanliga recept på apotek eller genom s.k. apodos (uppdelat i plastförpackning)?  Q031

 1. Tar inte medicin
 2. Via vanliga recept
 3. Apodos

32. Klarar du att själv sköta dina mediciner?  Q032

 1. Tar inte medicin
 2. Ja, helt själv
 3. Ja, om någon laddar dosetten/använder apodos
 4. Nej

33. Har du under de senaste 12 månaderna avstått från att hämta ut medicin på grund av ekonomiska skäl?  Q033

 1. Ja
 2. Nej

34a. Har du under de senaste 12 månaderna avstått från att hämta ut medicin på grund av andra orsaker?  Q034A

 1. Ja
 2. Nej

34b. Om ja, ange orsak: .....................

2. Symptom och kontakter med sjukvården

35. Har du under de senaste 12 månaderna haft någon av följande sjukdomar eller besvär?(obs. besvaras med 1/2/3)

35a. Smärtor eller värk i bröstet  Q035A
35b. Värk i skuldror eller axlar  Q035B
35c. Propp i hjärtat, hjärtinfarkt  Q035C
35d. Hjärtsvaghet  Q035D
35e. Högt blodtryck  Q035E
35f. Ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor, ischias  Q035F
35g. Värk/smärtor i händer, armbågar, ben eller knän  Q035G
35h. Allmän trötthet  Q035H
35i. Sömnbesvär  Q035I
35j. Nervösa besvär (ängslan,oro, ångest)  Q035J
35k. Depression, djup nedstämdhet  Q035K
35l. Psykisk sjukdom  Q035l
35m. Yrsel  Q035M
35n. Andfåddhet  Q035N
35o. Avmagring  Q035O
35p. Sockersjuka,diabetes  Q035P
35q. Hjärnblödning, stroke  Q035Q
35r. Bensår  Q035R
35s. Magont, magvärk  Q035S
35t. Synbesvär/ögonsjukdom (som inte påtagligt avhjälpts av glasögon)  Q035T
35u. Underlivsbesvär (prostata m.m.)  Q035U
35v. Utslag, eksem, psoriasis  Q035V
35w. Hörselnedsättning  Q035W
35x. Elakartad tumör, cancer, kräfta  Q035X
35y. Lungproblem (astma, lunginflammation)  Q035Y

 1. Nej
 2. Ja, lätt
 3. Ja, svår

36a. Har du haft någon annan sjukdom eller besvär under de senaste 12 månaderna, som inte kommit med på listan?  Q036A

 1. Ja
 2. Nej

36. Om ja, ange typ och grad

36b1x. Typ ........................

36b1. Grad Q036B1

 1. lätt
 2. svår

36b2x. Typ .........................

36b2. Grad Q036B2

 1. lätt
 2. svår

36b3x. Typ .........................

36b3. Grad Q036B3

 1. lätt
 2. svår

37a. Har du varit inlagd på sjukhus under de senaste 12 månaderna?  Q037A

 1. Ja
 2. Nej

37 b. Om Ja, hur många dagar sammanlagt?  Q037B

 1. Antal dagar på sjukhus eller liknande: .......................

38a. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna sökt läkare för egna Q038A

 1. sjukdomar eller besvär?
 2. Ja
 3. Nej

38b. Om Ja, ungefär hur många gånger har du besökt läkare eller talat med läkare under de senaste 12 månaderna?  Q038B

 1. Antal gånger: ...................

39a. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna avstått från att besöka läkare trots att du haft behov av detta?  Q039A

 1. Ja
 2. Nej

39b. Av vilka skäl avstod du från att söka läkarvård (fler alternativ möjliga)? Q039B

 1. Svårigheter att betala patientavgiften
 2. Andra skäl, nämligen ........................

40. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna talat med, besökt eller besökts av distriktssköterska eller dylikt?  Q040

 1. Ja
 2. Nej

41a. Har du besökt någon tandläkare under de senaste 12 månaderna?  Q041A

 1. Ja
 2. Nej

41b. Om Ja, ungefär hur många gånger har du besökt tandläkare under de senaste 12 månaderna?  Q041B

 1. Antal gånger: ................................

42a. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna avstått från att besöka tandläkare trots att du haft behov av detta?  Q042A

 1. Ja
 2. Nej

42b. Om Ja, av vilka skäl avstod du från att söka tandläkare (fler alternativ möjliga)?  Q042B

 1. Svårigheter att betala patientavgiften
 2. Andra skäl, nämligen ....................................................................
 3. Rökning och alkohol

3. Rökning och alkohol

43. Är du rökare?  Q043

 1. Ja
 2. Nej

44. Har du slutat röka sista året?  Q044

 1. Ja
 2. Nej

45. Har du slutat röka för mellan 1-5 år sedan?  Q045

 1. Ja
 2. Nej

46. Är du snusare?  Q046

 1. Ja
 2. Nej

47. Har du slutat snusa sista året?  Q047

 1. Ja
 2. Nej

48. Smakar du starköl, vin eller sprit någon gång?  Q048

 1. Ja
 2. Nej

49. Om du smakar starköl, vin eller sprit, brukar det bli mer än ett par glas per gång?  Q049

 1. Ja
 2. Nej

... Hur gammal var du när du började smaka:

50a. Starköl? .............. år  Q050A
50b. Folköl/mellanöl? .............. år  Q050B
50c. Vin? .............. år  Q050C
50d. Sprit? .............. år  Q050D

51. Hur ofta dricker du starköl, vin eller sprit?  Q051

 1. Dagligen
 2. 2-3 gånger i veckan
 3. 1 gång i veckan
 4. 1 eller 2 gånger i månaden
 5. Sällan
 6. Aldrig

... Hur mycket av följande brukar du dricka per vecka?

52a. Lättöl/cider? ................... flaskor (33 cl)  Q052A
52b. Folköl? ................... flaskor (33 cl)  Q052B
52c. Starköl? ................... flaskor (33 cl)  Q052C
52d. Vin? ...................glas (1,5 dl)  Q052D
52e. Sprit? ................... cl  Q052E

4. Fysisk aktivitet

53a. Kan du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär?  Q053A

 1. Ja
 2. Nej

53b. Kan du springa 100 meter utan större besvär?  Q053B

 1. Ja
 2. Nej

53c. Kan du gå uppför och nedför trappor utan besvär?  Q053C

 1. Ja
 2. Nej

54. Använder du något hjälpmedel när du tar dig fram utomhus?  Q054

 1. Nej, går aldrig utomhus Gå till fråga 56
 2. Nej, klarar mig utan hjälpmedel
 3. Ja, exempelvis rollator, käpp, bockar, kryckor
 4. Ja, rullstol

55. Brukar du få hjälp av någon annan person när du tar dig fram utomhus? Även tillsyn räknas som hjälp.  Q055

 1. Ja, alltid
 2. Ja, ibland
 3. Nej, klarar mig själv

56. Använder du något hjälpmedel när du tar dig fram inomhus?  Q056

 1. Nej, sängbunden Gå till fråga 59b
 2. Nej, klarar mig utan hjälpmedel
 3. Ja, exempelvis rollator, käpp, bockar, kryckor
 4. Ja, rullstol

57. Behöver du hjälp av någon annan person när du tar dig fram utomhus? Ävn tillsyn räknas som hjälp.  Q057

 1. Ja, alltid
 2. Ja, ibland
 3. Nej, klarar mig själv

58. Normalt sett, hur skulle du beskriva att du går?  Q058

 1. Snabbt
 2. Normalt
 3. Långsamt
 4. Mycket långsamt
 5. Går inte alls

59a. Kan du resa dig från en köksstol (utan armstöd) utan besvär?  Q059A

 1. Ja
 2. Nej

59b. Kan du hälla ur en kaffekanna eller flaska utan besvär?  Q059B

 1. Ja
 2. Nej

59c. Kan du hålla i en penna och skriva utan besvär?  Q059c

 1. Ja
 2. Nej

59d. Kan du knäppa knappar utan besvär?  Q059D

 1. Ja
 2. Nej

60. Ägnar du dig mestadels åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande sysselsättning?  Q060

 1. Ja
 2. Nej

61. Brukar du promenera eller cykla för nöjes skull?  Q061

 1. Ja
 2. Nej

62. Ägnar du dig åt någon motionssport eller tyngre trädgårdsarbete under minst 3 timmar per vecka?  Q062

 1. Ja
 2. Nej

63. Ägnar du dig åt regelbunden hård fysisk träning och tävling?  Q063

 1. Ja
 2. Nej

5. Kostvanor och kroppsvikt

64a. Har du ändrat din kroppsvikt under senaste halvåret?  Q064A

 1. Ja
 2. Nej

64b. Om ja,är det en  Q064B

 1. ökning med mindre än 4 kg
 2. ökning med mer än 4 kg
 3. minskning med mindre än 4 kg
 4. minskning med mer än 4 kg

65 a. Har du ändrat dina kostvanor under senaste året?  Q065A

 1. Ja
 2. Nej

65 b. Om ja, hur? ...................

66a. Äter du någon specialkost?  Q066A

 1. Ja
 2. Nej

66b Om ja, vilken typ?  Q066B

 1. Diabeteskost
 2. Blodfettssänkande kost
 3. Vegetariskt
 4. Annat: ........................

67. Har du haft försämrad aptit, problem med matsmältningen eller svårigheter att tugga eller svälja så att du har ätit mindre under de senaste 3 månaderna? Q067

 1. Ja, ätit avsevärt mindre
 2. Ja, ätit något mindre
 3. Nej, ingen förändring

68. Har du gått ner i vikt under de senaste 3 månaderna?  Q068

 1. Ja, mer än 3 kg
 2. Ja, mer än 1 kg men mindre än 3 kg
 3. Nej, ingen viktförlust
 4. Vet ej

69. Äter du vanligtvis......(obs. besvaras med 1/2)

69a. frukost varje dag?  Q09A
69b. lunch varje dag?  Q069B
69c. middag varje dag?  Q069C

 1. Ja
 2. Nej

70. Äter du minst två frukter eller två portioner med grönsaker varje dag?  Q070

 1. Ja
 2. Nej

71. Hur mycket dricker du varje dag av t.ex. vatten, juice, kaffe, te, mjölk, öl? Q071

 1. mindre än 3 glas/muggar
 2. 3-5 glas/muggar
 3. mer än 5 glas/muggar

72. Äter eller dricker du vanligtvis.....(obs. svaras med Ja/Nej)

72a. minst en mejeriprodukt(mjölk/ost/yoghurt) varje dag?  Q072A
72b. två eller flera ägg varje vecka?  Q072B
72c. fisk, fågel eller kött varje dag?  Q072C

 1. Ja
 2. Nej

73. Hur mycket mjölk, filmjölk eller yoghurt dricker eller äter du per dag?  Q073

 1. 1 dl
 2. 2 dl
 3. 3 dl
 4. 4 dl
 5. 5 dl
 6. Mer än 5 dl
 7. Mer än 10 dl
 8. Äter/dricker inte mjölk, filmjölk eller yoghurt

74. Hur många skivor ost äter du per dag?  Q074

 1. 1 skiva
 2. 2 skivor
 3. 3 skivor
 4. 4 skivor
 5. 5 skivor
 6. Mer än 5 skivor
 7. Mer än 10 skivor
 8. Äter inte ost

75. Kan du äta själv?  Q075

 1. Ja, helt själv
 2. Ja, med hjälp
 3. Nej, inte alls

76. Hur bedömer du själv ditt näringstillstånd?  Q076

 1. Svårt undernärd/felnärd
 2. Osäker/vet ej
 3. Har inga näringsproblem

6. Minnesfunktioner

77. Hur bedömmer du din minnesförmåga?  Q077

 1. God
 2. Dålig
 3. Något däremellan

78. Hur tycker du att ditt minne fungerar jämfört med för tre år sedan?  Q078

 1. Lika bra
 2. Bättre
 3. Sämre

79. Hur tycker du att ditt minne fungerar jämfört med andra i din egen ålder? Q079

 1. Lika bra
 2. Bättre
 3. Sämre

7. Levnadsförhållanden

80. Vilken typ av bostad bor du i?  Q080

 1. Lägenhet
 2. Villa
 3. Gård på landet
 4. På servicehus
 5. På sjukhem

81a. Bor du ensam?  Q081A

 1. Ja
 2. Nej

81b. Om nej, vem bor du då tillsammans med?  Q081B

 1. Maka/sammanboende
 2. Egna barn/barnbarn
 3. Släkting/syskon/annan

82a. Har det skett förändringar i dina familjeförhållanden sedan du fyllt 77 år? Q082A

 1. Ja
 2. Nej

82b. Om ja, vad?  Q082B

 1. Gift/sammanboende
 2. Skild
 3. Bivit änkeman
 4. Separerat
 5. Annat: .......................

83. Om du är änkeman, när dog din maka?  Q083

 1. Årtal:...............

8. Aktiviteter

84. Har du gjort något av följande?(obs. besvaras 1/2/3)

84a. Fiska, jaga (under säsong)  Q84A
84b. Plocka bär/svamp (under säsong)  Q84B
84c. Sköta trädgård (under säsong)  Q84C
84d. Gå på bio, teater, konserter, museer, utställningar  Q84D
84e. Gå på restaurang  Q84E
84f. Gå på dans  Q84F
84g. Läsa böcker  Q84G
84h. Läsa dagstidningar  Q84H
84i. Gå promenader  Q84I
84j. Hjälpa andra familjemedlemmar med att passa barn eller andra små tjänster Q84J
84k. Besöka släktingar  Q84K
84l. Ha släktingar på besök  Q84L
84m. Besöka vänner och bekanta  Q84M
84n. Ha vänner och bekanta på besök  Q84N
84o. Delta i studiecirklar eller kurser  Q84O
84p. Spela bingo/bingolotto  Q84P
84q. Spela musikinstrument, sjunga i kör  Q84Q
84r. Syssla med hobbyverksamhet t.ex. sticka, sy, snickra, måla, samla frimärken eller liknande  Q84R
84s. Lösa korsord  Q84S
84t. Åka på resor  Q84T

 1. Nej
 2. Ja, under de senaste 2 veckorna
 3. Ja, under det senaste halvåret

85. Kan du gå på toaletten själv?  Q085

 1. Ja, helt själv
 2. Ja, med hjälp
 3. Nej, inte alls

86. Kan du klä av och på dig själv?  Q086

 1. Ja, helt själv
 2. Ja, med hjälp
 3. Nej, inte alls

87. Kan du stiga upp och lägga dig själv?  Q087

 1. Ja, helt själv
 2. Ja, med hjälp
 3. Nej, inte alls

88. Kan du bada/duscha själv?  Q088

 1. Ja, helt själv
 2. Ja, med hjälp
 3. Nej, inte alls

89a. Jag sköter personlig omvårdnad och hygien på egen hand.  Q089A

 1. Ja
 2. Nej

89b. Om nej - jag får hjälp av  Q089B

 1. maka/annan sammanboende
 2. barn/annan anhörig
 3. privat hemtjänst
 4. kommunal hemtjänst

90a. Jag sköter hushållsarbete, inköp etc på egen hand.  Q090A

 1. 1 Ja
 2. Nej

90b. Om nej,  Q090B

 1. Jag sköter detta tillsammans med maka/annan sammanboende
 2. Jag behöver hjälp av maka/annan sammanboende
 3. Jag behöver hjälp av barn/annan anhörig
 4. Jag behöver hjälp av privat hemtjänst
 5. Jag behöver hjälp av kommunal hemtjänst

91a. Jag har hjälp av barn/anhöriga/vänner (ej sammanboende)  Q091A

 1. Nej
 2. Ja, med hushållsarbete, inköp etc.
 3. Ja, med personlig omvårdnad och hygien

91b. Om ja, hur ofta?  Q091B

 1. 1 gång/dag eller oftare; Hur ofta? ............... ggr/dag
 2. 1-2 gånger/vecka
 3. 1-2 gånger/månad

92a. Jag har hjälp av kommunal hemtjänst för min egen del  Q092A

 1. Nej
 2. Ja, med hushållsarbete, inköp etc.
 3. Ja, med personlig omvårdnad och hygien

92b. Om ja, hur ofta?  Q092B

 1. 1 gång/dag eller oftare; Hur ofta? ............... ggr/dag
 2. 1-2 gånger/vecka
 3. 1-2 gånger/månad

93 a. Min maka/sammanboende har hjälp av kommunal hemtjänst  Q093A

 1. Nej
 2. Ja, med hushållsarbete, inköp etc.
 3. Ja, med personlig omvårdnad och hygien

93 b. Om ja, hur ofta?  Q093B

 1. 1 gång/dag eller oftare; Hur ofta? ............... ggr/dag
 2. 1-2 gånger/vecka
 3. 1-2 gånger/månad

94. Jag hjälper min maka/annan sammanboende med personlig omvårdnad och hygien.  Q094

 1. Ja
 2. Nej

95a. Jag hjälper min maka/annan sammanboende med hushållsarbete, inköp etc. Q095A

 1. Ja
 2. Nej

95b. Om ja:  Q095B

 1. Vi sköter detta tillsammans
 2. Jag sköter merparten själv

96. Vem sköter i allmänhet matlagning (lagad varm mat)?  Q096

 1. Jag själv
 2. Min maka/sammanboende
 3. Barn eller släktingar
 4. Vänner, bekanta, grannar
 5. Hemvårdare från hemtjänsten
 6. Jag får lagad mat hemskickad till mig

97a. Går du på dagverksamhet för demenssjuka?  Q097A

 1. Ja
 2. Nej

97b. Om ja, hur ofta? Antal gånger/vecka: .............  Q097B

98a. Går din maka/sammanboende på dagverksamhet för demenssjuka?  Q098A

 1. Ja
 2. Nej

98b. Om ja, hur ofta? Antal gånger/vecka: ...............  Q098B

99a. Har du vistats tillfälligt (så kallad avlastning) på gruppboende/sjukhem under det senaste halvåret?  Q099A

 1. Ja
 2. Nej

99b. Om ja, hur länge? Antal veckor: .................  Q099B

100a. Har din maka/sammanboende vistats tillfälligt (så kallad avlastning) på gruppboende/sjukhem under det senaste halvåret?  Q100A

 1. Ja
 2. Nej

100b. Om ja, hur länge? Antal veckor: .............  Q100B

9. Födelsevikt

101a. Vet du hur mycket du vägde när du föddes?  Q101A

 1. Ja
 2. Nej

101b. Om ja, ange vikt: ........... kg  Q101B

102. Föddes du...  Q102

 1. mer än 3 veckor före förväntat datum
 2. omkring förväntat datum
 3. mer än 3 veckor sent
 4. vet inte

Följande frågor gäller din sinnesstämning nu och under de senaste 2 veckorna.

103. Är du i grund och botten nöjd med ditt liv?  Q103

 1. Ja
 2. Nej

104. Har du gett upp många aktiviteter och intressen?  Q104

 1. Ja
 2. Nej

105. Tycker du att ditt liv är tomt?  Q105

 1. Ja
 2. Nej

106. Blir du ofta uttråkad?  Q106

 1. Ja
 2. Nej

107. Är du oftast på gott humör?  Q107

 1. Ja
 2. Nej

108. Är du rädd att något skall hända dig?  Q108

 1. Ja
 2. Nej

109. Känner du dig oftast glad och nöjd?  Q109

 1. Ja
 2. Nej

110. Känner du dig ofta hjälplös?  Q110

 1. Ja
 2. Nej

111. Vill du hellre stanna hemma än att gå ut och prova nya sysselsättningar? Q111

 1. Ja
 2. Nej

112. Tycker du att du har fler problem än de flesta?  Q112

 1. Ja
 2. Nej

113. Tycker du att det känns bra att leva?  Q113

 1. Ja
 2. Nej

114. Känner du dig värdelös som du är nu?  Q114

 1. Ja
 2. Nej

115. Känner du dig full av energi?  Q115

 1. Ja
 2. Nej

116. Tycker du att din situation är hopplös?  Q116

 1. Ja
 2. Nej

117. Tycker du att de flesta andra har det bättre än du?  Q117

 1. Ja
 2. Nej

118. Har du svårt att somna och/eller vaknar du tidigt på morgonen?  Q118

 1. Ja
 2. Nej

119. Är du ofta orolig och ängslig?  Q119

 1. Ja
 2. Nej

120. Kan du ibland känna sådan kraftig oro att det känns outhärdligt?  Q120

 1. Ja
 2. Nej

121. Har du smärtor och/eller värk i kroppen?  Q121

 1. Ja
 2. Nej

122. Oroar du dig ofta att du har en kroppslig sjukdom?  Q122

 1. Ja
 2. Nej

Följande sidor innehåller frågor om hur du mår och hur du har haft det UNDER DEN SENASTE VECKAN. Ange med ett kryss (X) vilket alternativ som bäst passar in på dig och din situation.

123. Hur har du i allmänhet KÄNT DIG under den senaste veckan?  Q123

 1. På utomordentligt gott humör
 2. På mycket gott humör
 3. För det mesta på gott humör
 4. Humöret har varierat
 5. För det mesta på dåligt humör
 6. På mycket dåligt humör

124. Har du BESVÄRATS AV SJUKDOM, FYSISK ÅKOMMA, SMÄRTA ELLER VÄRK under den senaste veckan?  Q124

 1. Hela tiden
 2. För det mesta
 3. Ganska ofta
 4. Ibland
 5. Någon gång
 6. Inte alls

125. Har du känt dig NEDSTÄMD under den senaste veckan?  Q125

 1. Ja, till den grad att jag känt det som om livet inte är värt att leva
 2. Ja, till den grad att jag inte brytt mig om någonting
 3. Ja, mycket nedstämd nästan varje dag
 4. Ja, ganska nedstämd vid flera tillfällen
 5. Ja, lite nedstämd då och då
 6. Nej, inte alls nedstämd

126. Har du haft GOD KONTROLL över ditt UPPTRÄDANDE, dina TANKAR OCH KÄNSLOR under den senaste veckan?  Q126

 1. Ja, definitivt
 2. Ja, för det mesta
 3. I allmänhet
 4. Inte särskilt bra
 5. Nej, och det är ganska störande
 6. Nej, och det är mycket störande

127. Har du känt dig NERVÖS ELLER OROLIG under den senaste veckan?  Q127

 1. Extremt mycket - till den grad att jag inte kunnat sköta vardagliga sysslor
 2. Väldigt mycket
 3. En hel del
 4. En del - tillräckligt för att bekymra mig
 5. Lite grand
 6. Inte alls

128. Har du känt dig ENERGISK, PIGG OCH VITAL under den senaste veckan? Q128

 1. Full av energi - jättepigg
 2. För det mesta energisk
 3. Min energi och vitalitet har varierat
 4. Inte så värst pigg eller energisk
 5. För det mesta slö och i stort sett utan energi
 6. Ingen energi och vitalitet alls - jag har känt mig helt urlakad och färdig

129. Jag har känt mig LEDSEN OCH MISSMODIG under den senaste veckan.  Q129

 1. Inte alls
 2. Någon gång
 3. Ibland
 4. Ganska ofta
 5. För det mesta
 6. Hela tiden

130. Har du känt dig SPÄND under den senaste veckan?  Q130

 1. Extremt spänd hela tiden
 2. För det mesta mycket spänd
 3. Ganska spänd vid flera tillfällen
 4. Lite spänd då och då
 5. Inte särskilt spänd
 6. Inte alls spänd

131. Har du känt dig LYCKLIG, TILLFREDSSTÄLLD OCH NÖJD MED LIVET under den senaste veckan?  Q131

 1. Utomordentligt lycklig - jag skulle inte kunna vara mer nöjd och tillfreds
 2. För det mesta mycket lycklig
 3. I allmänhet lycklig och tillfredsställd
 4. Ibland lycklig - ibland olycklig
 5. I allmänhet olycklig och otillfredsställd
 6. Alltid eller för det mesta mycket otillfredsställd och olycklig

132. Har du känt dig så FRISK att du kunnat GÖRA SÅDANT SOM DU VILL ELLER MÅSTE GÖRA under den senaste veckan?  Q132

 1. Ja, definitivt
 2. Ja, för det mesta
 3. Min hälsa har begränsat mig avsevärt
 4. Jag har bara orkat ta hand om mig själv
 5. Jag har behövt en del hjälp för att klara mig
 6. Jag har behövt hjälp med i stort sett allting

133. Har du känt dig så LEDSEN, MODFÄLLD ELLER UTAN HOPP att du funderat på om någonting överhuvudtaget varit meningsfullt under den senaste veckan?  Q133

 1. Extremt mycket, till den grad att jag varit färdig att ge upp
 2. Väldigt mycket
 3. En hel del
 4. En del - nog för att bekymra mig
 5. Lite grand
 6. Inte alls

134. Jag har känt mig FRÄSCH OCH UTVILAD när jag vaknat under den senaste veckan.  Q134

 1. Inte alls
 2. Någon gång
 3. Ibland
 4. Ganska ofta
 5. För det mesta
 6. Hela tiden

135. Har du varit BEKYMRAD ELLER OROLIG FÖR DIN HÄLSA under den senaste veckan?  Q135

 1. Extremt mycket
 2. Väldigt mycket
 3. En hel del
 4. En del
 5. Lite grand
 6. Inte alls

136. Har det känts som om du håller på att FÖRLORA FÖRSTÅNDET ELLER TAPPA KONTROLLEN ÖVER DINA KÄNSLOR, TANKAR OCH HANDLINGAR under den senaste veckan?  Q136

 1. Inte alls
 2. Endast lite grand
 3. En del, men inte så mycket att det oroat eller bekymrat mig
 4. En del och det har oroat mig lite
 5. En hel del och det har oroat mig ganska mycket
 6. Ja, i väldigt hög grad och jag är mycket oroad

137. Mitt LIV har varit FYLLT AV SAKER SOM INTRESSERAR MIG under den senaste veckan.  Q137

 1. Inte alls
 2. Någon gång
 3. Ibland
 4. Ganska ofta
 5. För det mesta
 6. Hela tiden

138. Har du känt dig AKTIV OCH ENERGISK ELLER SLÖ OCH HÄNGIG under den senaste veckan?  Q138

 1. Hela tiden mycket aktiv och energisk
 2. För det mesta aktiv och energisk - aldrig riktigt slö och hängig
 3. Ganska aktiv och energisk - sällan slö och hängig
 4. Ganska slö och hängig - sällan aktiv och energisk
 5. För det mesta slö och hängig - aldrig riktigt aktiv och energisk
 6. Hela tiden mycket slö och hängig

139. Har du känt dig OROLIG, UPPRÖRD ELLER ÅNGESTFYLLD under den senaste veckan?  Q139

 1. Extremt mycket - till den grad att jag känt mig sjuk av oro
 2. Väldigt mycket
 3. En hel del
 4. En del - tillräckligt för att bekymra mig
 5. Lite grand
 6. Inte alls

140. Jag har känt mig I BALANS OCH SÄKER PÅ MIG SJÄLV under den senaste veckan.  Q140

 1. Inte alls
 2. Någon gång
 3. Ibland
 4. Ganska ofta
 5. För det mesta
 6. Hela tiden

141. Har du känt dig AVSLAPPNAD OCH LUGN ELLER STRESSAD, SPÄND OCH UPPSKRUVAD under den senaste veckan?  Q141

 1. Hela tiden avslappnad och lugn
 2. För det mesta avslappnad och lugn
 3. Oftast lugn men då och då ganska spänd
 4. Oftast spänd men vid enstaka tillfällen ganska avslappnad
 5. För det mesta stressad, spänd och uppskruvad
 6. Hela tiden stressad, spänd och uppskruvad

142. Jag har känt mig GLAD OCH SORGLÖS under den senaste veckan.  Q142

 1. Inte alls
 2. Någon gång
 3. Ibland
 4. Ganska ofta
 5. För det mesta
 6. Hela tiden

143. Jag har känt mig TRÖTT OCH SLUTKÖRD under den senaste veckan.  Q143

 1. Inte alls
 2. Någon gång
 3. Ibland
 4. Ganska ofta
 5. För det mesta
 6. Hela tiden

144. Har du känt dig STRESSAD, PRESSAD ELLER JÄKTAD under den senaste veckan?  Q144

 1. Ja, på gränsen till vad jag orkat med
 2. En hel del stress
 3. En del - mer än vanligt
 4. En del - ungefär som vanligt
 5. Lite grand
 6. Inte alls