En vårgrönskande skog

Samverkan

Forskare och lärare på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap samverkar med det omgivande samhället på många olika sätt.