Två filmer som handlar om vaccinering mot covid-19 publicerade, vilka medarbetare i MILSA varit med och tagit fram

2021-04-29

Nu är två filmer som handlar om vaccinering mot covid-19 publicerade. Filmerna finns på arabiska, somaliska, engelska, svenska, farsi och tigrinja. Medarbetare i MILSA varit med och tagit fram dessa filmer.
Den ena filmen tar upp varför vi ska vaccinera oss och den andra filmen informerar om hur det går till, de har samma upplägg som tidigare.
Avsändare är som tidigare Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen. Filmerna kommer att spridas i sociala kanaler under kommande tre veckor riktat till dessa språkgrupper.

Filmerna finns på:
Folkhalsomyndigheten.se

Informationsverige.se
Nu finns vaccin mot sjukdomen covid-19 | Informationsverige.se
Så här går vaccinationen till | Informationsverige.se

Last modified: 2023-10-25