Archive News

2019

2019-08-01
Depressive disorders in adolescence, recurrence in early adulthood, and healthcare usage in mid-adulthood: A longitudinal cost-of-illness study
Depression in adolescence is associated with increased healthcare consumption in adulthood, but prior research has not recognized the heterogeneity of depressive disorders. This paper investigated the additional healthcare usage and related costs in mid-adulthood for individuals with adolescent depression, and examined the mediating role of subsequent depression in early adulthood.

Link to the article!

2016

Anna Sarkadi, new chairperson for the Swedish Association of Social Medicine "It's time for a come-back for social medicine"

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/08/Nu-ar-det-tid-for-socialmedicinen-att-komma-tillbaka/

Läkartidningen 24 augusti 2016

Elevens relationer till kamraterna betyder mycket för skolprestationerna, skriver Anna Sarkadi och Ylva B Almquist i en debattartikel i UNT: http://unt.se/asikt/debatt/relationer-avgor-resultat-3366217.aspx

Anna Sarkadi prisad

Forskningsgruppens ledare Anna Sarkadi har erhållit Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2013 "för sin forskning kring barns hälsa, framförallt faktorer i familjen, vården och samhället vilka påverkar små barns hälsa". Läs mer här.

Hennes blogg om föräldraskapsforskning finner du här.

Nyheter om studien Fokus barn och föräldrar

För bvc-sjuksköterskor: nu finns somaliska, engelska och arabiska versioner av formulären samt informationstext på sorani att hämta på Rikshandboken. Gå till www.rikshandboken-bhv.se eller läs mer här.

Pressmeddelande, Uppsala universitet

Om studien på privatmedicin.se

Om studien på forskning.se

Last modified: 2022-12-20