Rapporter från forskargruppen

Nedan finns rapporter från forskargruppen samlade. Det är rapporter som inte har publicerats, men som forskare från gruppen tagit fram i samarbete med myndigheter, regioner och kommuner. 


Arbetsrapport 2016:01 Vad behövs för att kvalitetsregister ska användas i klinikernas kvalitetsförbättringsarbete? En litteraturöversikt

Länk till Arbetsrapport 2016:1 (pdf)


Arbetsrapport 2020:1 Samverkan mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård i Uppsala län under COVID-19-pandemin

Länk till Arbetsrapport 2020:1 (pdf)


Last modified: 2024-03-18