Report on cooperation in health care during the Covid-19 pandemic

2021-03-22

Arbetsrapporten är skriven av forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning i samverkan med Region Uppsala. Studien har undersökt hur samverkan mellan den regionala och kommunala hälso- och sjukvården i Uppsala län har påverkats under coronapandemin. 

The report is written by the research group for health services research in cooperation with the Uppsala region. The authors are Ulrika Winblad, Anna-Karin Swenning, Wilhelm Linde and Robert S. Kristiansson. The report studies the cooperation in health care between the municipalities and the region within the Uppsala county. 

Read the report: Cooperation in health care between minicipalities and region within the Uppsala county during the Covid- 19 pandemic

Last modified: 2023-08-31