Government assignment assigned to the research group Health services research

2020-09-16

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att analysera deras tillståndsprövning av privata utförare inom vård och omsorg. IVO har i sin tur givit gruppen för hälso- och sjukvårdsforskning i uppdrag att kartlägga tillståndsprövningen inom äldreomsorgen. 

The government has commissioned IVO to evaluate the effects of their permission examinations of private actors in elderly care. IVO, in turn has given the assignment to the research group to conduct the evaluation. 

Participations in the project are Ulrika Winblad, David Isaksson, Anton Modigh, Ylva Lindberg and Robin Rönekke Belfrage. 

Last modified: 2023-04-21