Vill du bidra med kunskap om OCD och inkludering i arbetslivet?

Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet som undersöker hur stöd och insatser för unga vuxna med OCD kan utvecklas för att främja arbetsförmåga, stödja inträde till arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsdeltagande samt minska risken för sjukfrånvaro.

Vi söker nu personer i åldern 19-29 år som har diagnosen OCD som vill medverka i en intervju på distans för att delge sina erfarenheter kring:

  • upplevda möjligheter till inträde i arbete och arbetsdeltagande (för dig som vill påbörja eller har påbörjat ett arbete de senaste 12 månaderna)       

alternativt

  • upplevda förutsättningar och hinder för ett stadigvarande arbetsdeltagande (för dig som arbetat sammanhängande på hel- eller deltid i 12 månader eller längre och har en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning)

Vad innebär det att delta?

Om du tackar ja till att delta i studien innebär det att;

  • en forskare vid Uppsala universitet intervjuar dig på distans via e-mötestjänsten Zoom eller via telefon, på en tid som passar dig. 
  • intervjun spelas in och beräknas ta ca 60 min

Hur anmäler jag mig till att delta?

  • Du kan anmäla ditt intresse till att delta i en intervju genom att klicka här
  • Du kan också skanna den här QR koden för att komma vidare till intresseanmälan. QR-kod för intresseanmälan
  • Det går även bra att anmäla sig genom att ringa alt. sms:a ditt namn och telefonnummer till: 072-999 93 65 (kostar som ett vanligt telefonsamtal/sms)

Vad händer sedan?

Efter din anmälan kommer vi att kontakta dig per telefon för ytterligare information och du får möjlighet att ställa frågor.

Varför är den här studien viktig?

Det saknas idag kunskap och forskning om vilka insatser som kan främja etableringen på arbetsmarknaden för unga i åldern 19-29 år med OCD.  Målet är att få svar på denna fråga för att i framtiden kunna erbjuda ett bättre stöd till unga med OCD för att göra de enklare att kunna påbörja arbete och få ett hållbart arbetsdeltagande och minska risken för sjukskrivning.Ett träd med fyra fåglar i olika färger

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering.

Ersättning

Som tack för ditt deltagande utgår ersättning i form av presentkort på 150:-

Kontaktuppgifter


Huvudansvarig forskare

Åsa Andersén
E-post: asa.andersen@pubcare.uu.se

För anmälan till intervju eller frågor om studien:

Beatrice Carpentsier, forskningsassistent
Telefon/SMS: 072-999 93 65
E-post: beatrice.carpentsier@pubcare.uu.se

För allmän information om studien via OCD-förbundets kansli:

Nås säkrast måndagar kl 9-12 och onsdagar 13-15
Telefon: 08-628 30 30
E-post: info@ocdforbundet.se

OCD-förbundets logga

Last modified: 2023-11-16