Public health, working life and rehabilitation

The research group Public health, working life and rehabilitation aims to develop knowledge about determinants of ill health, primarily for common diseases. The group has a special focus on studies on an equal and inclusive working life and studies on rehabilitation in ill health.
We conduct research on cancer rehabilitation with a focus on physical activity and research on the effects of vocational rehabilitation. We also have ongoing research projects on working life and health for women at the beginning of their working life, for individuals with mental illness and for older people in the labor market. Other ongoing research projects focus on health-related living conditions for individuals with cognitive and intellectual disabilities. Other interests in the group relate to research in psychiatric, cardiovascular and reproductive epidemiology.

 
Research group leader: Karin Nordin och Anna Nyberg

Member of the research group

Vill du bidra med kunskap om OCD och inkludering i arbetslivet?

Just nu pågår en studie vid Uppsala universitet som undersöker hur stöd och insatser för unga vuxna med OCD kan utvecklas för att främja arbetsförmåga, stödja inträde till arbetsmarknaden och ett hållbart arbetsdeltagande samt minska risken för sjukfrånvaro.

Vi söker nu personer i åldern 19-29 år som har diagnosen OCD som vill medverka i en intervju på distans för att delge sina erfarenheter av att arbeta eller inte arbeta. 

Läs mer och delta i studien

Last modified: 2023-11-16