Film om gruppinsatsen för ensamkommande flyktingbarn med symtom på posttraumatisk stress

2017-11-01

http://vinnvard.se/nyheter/hur-manga-ensamkommande-barn-ska-behova-do-innan-de-far-ratt-hjalp/