CHAP - Child Health and Parenting

The research group CHAP is an international and interdisciplinary research group focusing on improving the mental health and wellbeing of children, youth and parents, through science, clinical development, and translational work.

Motto: For children and parents – With children and parents.

The group is led by Professor Anna Sarkadi, specialist in social medicine and public health. The group has people with backgrounds in psychology, public health, medicine, health economy, and social-, behavioural-, and nursing science.

CHAP Logo:faces with different colours and the name of the group

The research group stands and smiles next to each other on the stairs

Att mäta social hållbarhet bland barn och ungdomar

Frågeutveckling för applikationen Mina Svar.
Mina Svar appen utvecklades tillsammans med ungdomar för att fånga upp deras upplevelser av sin livssituation och mäta effekten av insatser som riktar sig till dem.

Läs mer om och delta i studien!

Triumf Hero: Spelbaserad digital lösning (app) för barn och unga

Forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet genomför en spännande forskningsstudie där barn mellan 7-14 år har möjlighet att delta. Syftet med studien är att undersöka vad barn tycker och hur deras välmående påverkas av en spelbaserad app som heter Triumf Hero.

Läs mer om och delta i studien!

 • Anna Fäldt

 • Anna Sarkadi

 • Anton Dahlberg

 • Antonia Tökés

 • Filipa Sampaio

 • Helena Fabian

 • Inna Feldman

 • Karin Fängström

 • Laleh Nayeb

 • Natalie Durbeej

 • Raziye Salari

 • Richard Ssegonja

Last modified: 2023-02-23