CHAP - Child Health and Parenting

The research group CHAP is an interdisciplinary research environment focusing on societal interventions to promote the mental health of children and parents.
The group is led by Professor Anna Sarkadi, specialist in social medicine and public health. The group has people with backgrounds in psychology, public health, medicine, health economy, and social-, behavioural-, and nursing science.

Read more about the research group!
Contact our researchers!

CHAP Logo

CHAP logo with differently coloured drawn faces

Triumf Hero: Spelbaserad digital lösning (app) för barn och unga

Forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet genomför en spännande forskningsstudie där barn mellan 7-14 år har möjlighet att delta. Syftet med studien är att undersöka vad barn tycker och hur deras välmående påverkas av en spelbaserad app som heter Triumf Hero.

Läs mer om och delta i studien!

 • Anna Fäldt

 • Anna Sarkadi

 • Anton Dahlberg

 • Antonia Tökés

 • Elisabet Fält

 • Filipa Sampaio

 • Helena Fabian

 • Inna Feldman

 • Karin Fängström

 • Laleh Nayeb

 • Natalie Durbeej

 • Raziye Salari

 • Richard Ssegonja

Last modified: 2022-09-16