Nyheter vid IFV

Den viktigaste forskningsartikeln 2020 av Anna Fäldt och kollegor

2022-01-21

Anna Fäldt och kollegors artikel om hur föräldrar uppfattar ComAlong Toddler-interventionen som erbjuds föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter tidigt i den diagnostiska processen utsågs till den mest inflyteslerika artikeln under 2020 i tidskriften Augmentative and Alternative Communication (AAC) Journal.

Anna Fäldt och kollegors artikel om hur föräldrar uppfattar ComAlong Toddler-interventionen som erbjuds föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter tidigt i den diagnostiska processen, röstades fram som den mest inflytelserika publiceringen av redaktörerna på Augmentative and Alternative Communication (AAC) Journal: “All of a sudden we noticed a difference at home too”: parents’ perception of a parent-focused early communication and AAC intervention for toddlers.

Senast uppdaterad: 2023-11-16