Nyheter vid IFV

Folkhälsomyndighetens faktablad med CHAPs forskning

2021-12-17

Folkhälsomyndigheten har publicerat två faktablad om upplevda konsekvenser av covid-19-pandemin bland personer med migrationserfarenhet. Flera i forskargruppen CHAP har deltagit i denna studie som rapporterats i faktabladet.

Fohm har publicerat två faktablad om upplevda konsekvenser av covid-19-pandemin bland personer med migrationserfarenhet. Flera i forskargruppen CHAP har deltagit i denna studie som rapporterats i faktabladet.

Läs faktabladet "Upplevelser av covid-19-pandemin bland barn med funktionsnedsättning"
De som har hjälpt med denna studie från CHAP är: Aram Aydemir, student; Anna Fäldt, Fil. dr, Filippa Klint, forskningsassistent; Anna Perez Aronsson, doktorand; Maria Thell, doktorand; Georgina Warner, forskare; Anna Sarkadi, professor.

Läs faktabladet "Upplevda konsekvenser av covid-19-pandemin bland personer med migrationserfarenhet"
De som har hjälpt med denna studie från CHAP är: Maria Thell, doktorand; Natalie Durbeej, docent; Anna Sarkadi, professor.

Senast uppdaterad: 2024-03-19