Nyheter vid IFV

Publikationer om sjuksköterskors uppfattningar av diskriminering och orättvisor samt hantering av svåra telefonsamtal

2021-12-07

Två nya forskningsartiklar, med Inger Holmström som första författare, har nyligen publicerats i BMC Nursing. I den ena artikeln studeras sjuksköterskelärares medvetenhet om diskrimination och orättvisor i telefonrådgivning. Detta genomfördes via en enkätstudie med lärare från tre olika universitet. Studiens resultat påvisade att sjuksköterskorna var medvetna om diskriminering och orättvisor inom sjukvården. Sjuksköterskorna uppfattade att de kunde bedöma en fiktiv persons livssituation baserat på begränsad information om ålder, etnicitet och kön. Medförfattare till artikeln är Elenor Kaminsky, Anna T Höglund och Marianne Carlsson.

Länk till publikationen: A survey of nursing teachers awareness of discrimination and inequity in telephone nursing care.

Den andra artikeln studerar genom en intervjustudie hur sjuksköterskor som svarar på akutsamtal hanterar svåra samtal. Sammanfattningsvis påvisade studien att sjuksköterskorna höll med varandra om vad som kan anses vara svåra samtal, förutom vad gällde akuta livshotande situationer som både kunde anses som lätta och svåra. Vidare menade sjuksköterskorna att språkbarriärer samt otrevliga och upprörda inringare är ett ökande problem. Medförfattare till artikeln är Elenor Kaminsky, Ylva Lindberg, Douglas Spangler och Ulrika Winblad.

Länk till publikationen: The perspectives of Swedish registered nurses about managing difficult calls to emergency medical dispatch centres; a qualitative descriptive study

Senast uppdaterad: 2022-11-18