Nyheter vid IFV

Debatt i SvD om anknytning och treåringens fall Tim

2021-09-27

DEBATT - BARNRÄTT
"Har migrations­myndigheterna till fullo förstått vidden av de risker som beslutet i fallet med treårige Tim innebär för ett barns hälsa och utveckling? Den frågan ställer forskare och psykologer. " (SvD)

"Nyligen kom beskedet att Migrations­överdomstolen inte beviljar prövnings­tillstånd av migrations­domstolens beslut om att utvisa den 3-årige pojken Tim till Nigeria, dit även Tims biologiska mor har utvisats."  (SvD)

Anna Sarkadi och flera andra forskare och psykologer vill, baserat på anknytnings­forskning, tydliggöra vad beslutet innebär i praktiken, ur barnets perspektiv.

Läs hela debatt artikeln här!

Senast uppdaterad: 2024-03-19