Nyheter vid IFV

Skönlitterär bok för barn 6-9 år, baserad på insikter från Anna Sarkadis forskning

2021-09-06

Skönlitterär bok för barn 6-9, baserad på insikter från Anna Sarkadis forskning om barns och ungas tankar kring coronapandemin. Utgivning i maj 2022, arbetsnamn "Ramona och den dumma coronan". Nu på måndag, ska vår provläsarpanel, bestående av 6-9 år, läsa och ge synpunkter.

Skönlitterär bok för barn 6-9, baserad på insikter från Anna Sarkadis forskning om barns och ungas tankar kring coronapandemin. Utgivning i maj 2022, arbetsnamn "Ramona och den dumma corona". Nu på måndag, ska vår provläsarpanel, bestående av 6-9 år, läsa och ge synpunkter.

Läs mer om detta här!

Senast uppdaterad: 2024-03-19