Nyheter vid IFV

Inger Holmström är medförfattare till en ny bok om kommunikation i vården

2021-08-16

Den nyutgivna boken ”Kommunikation i vården” har Lene Martin som redaktör. Inger Holmström, som är associerad forskare till forskargruppen för hälso- och sjukvårdsforskning, är en av medförfattarna. Boken utgår ifrån vikten av att sjuksköterskor informerar och undervisar patienter på ett välstrukturerat och begripligt sätt. Innehållet beskriver bland annat de faktorer som har betydelse för patientens upplevelse och vårdens kvalitet med fokus på kommunikation. Syftet med boken är att förbereda läsaren för god kommunikation i framtidens vård, där allt fler kontakter sker digitalt. Den främsta målgruppen är blivande eller redan yrkesverksamma sjuksköterskor, men all vårdpersonal kan ha nytta av att läsa boken.

Senast uppdaterad: 2022-11-18