Nyheter vid IFV

CHAPs artiklar nämnda i en metaanalys av gruppbaserad PTSD-intervention för flyktingungdomar

2021-08-13

En metaanalys av gruppbaserad PTSD-intervention för flyktingungdommar som innehåller CHAPs 2018-artikel (pre-post av TRT) och 2019-artikel (en metaanalys och metaregression).

En metaanalys av gruppbaserad PTSD-intervention för flyktingungdommar som innehåller CHAPs 2018-artikel (pre-post av TRT) och 2019-artikle (en metaanalys och metaregression).

Läs artikeln som hänvisaqr till CHAP's artiklar!

Senast uppdaterad: 2023-11-16