Nyheter vid IFV

Seminarium om personcentrerad vård under almedalsveckan

2021-07-07

Professor Ulrika Winblad presenterar, på ett digitalt seminarium under almedalsveckan, slutsatser från en studie om personcentrerad vård genomförd av forskningsgruppen för hälso- och sjukvårdsforskning. Studien har gjorts på uppdrag av Centrum för personcentrerad vård (GPCC), vilka även arrangerar seminariet. Resultaten av studien påvisar bland annat att alla regioner ställer sig positiva till att börja arbeta personcentrerat, men också att regionerna saknar konkreta stöd för att genomföra detta.

Se det digitala seminariet från almedalsveckan om personcentrerad vård.

Senast uppdaterad: 2022-11-18