Nyheter vid IFV

Förebyggande arbete riktat till unga sparar miljoner åt kommunerna

2021-02-24

"Kommuner som satsar på förebyggande folkhälsoarbete kan bidra till stora samhällsbesparingar. Efter systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö, drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd har våldsbrotten minskat och fler unga har gått klart gymnasiet. Det visar unika studier som har gjorts i två av länets kommuner på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm." Undersökning gjort av Inna Feldman och hennes team på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm.

"Kommuner som satsar på förebyggande folkhälsoarbete kan bidra till stora samhällsbesparingar. Efter systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö, drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd har våldsbrotten minskat och fler unga har gått klart gymnasiet. Det visar unika studier som har gjorts i två av länets kommuner på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm."

Undersökningen var gjort av Inna Feldman och hennes team på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm.

Läs hela artikeln!

Senast uppdaterad: 2024-03-19