Nyheter vid IFV

Nytt uppdrag: Översikt av valfrihet inom öppen vård

2021-01-28

På uppdrag av Myndigheten för vårdanalys sammanställer forskargruppen för hälso- och sjukvårdsforskning en översikt av litteraturen om valfrihet inom öppenvården. Undersökningen ska belysa vad valfrihet har inneburit för den svenska öppenvården några av dimensionerna som står i fokus är kvalitet, jämlikhet, tillgänglighet. Uppdraget är en del av ett större regeringsuppdrag som följer upp patientlagen och också en uppföljning av en tidigare rapport från forskargruppen som publicerades 2012. Då konstaterades att mycket av kunskapen inom ämnesområdet var bristfällig, vilket gör en uppdatering av forskningsläget inom området valfrihet viktig.

Senast uppdaterad: 2022-11-18