Nyheter vid IFV

Arbete under coronapandemin

2020-12-07

På grund av den pågående pandemin har forskargruppen för häslo- och sjukvårdsforskning behövt förändra flera delar av sitt arbetssätt för att bidra i att minska smittspridningen. Till exempel har undervisningen till stor del bedrivits digitalt. Det har också gjorts möjligt att arbeta hemifrån under pandemin. Möten har därmed genomförts digitalt, t. ex gruppens litteraturklubbar och forskargruppsmöten. Gruppen har också börjat med digitala avstämningsmöten på måndagar kl. 10. I övrigt har pandemin försvårat för vissa forskningsstudier. Till exempel har vissa intervjustudier fått genomföras via telefon eller digitalt.  

Senast uppdaterad: 2022-11-18