Nyheter vid IFV

Medel från AFA Försäkring till Anna Nyberg

2020-11-25

Anna Nyberg tilldelas 3 975 000 kronor från AFA Försäkring för projektet Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro bland kvinnor i början av arbetslivet: Påverkbara risk- och skyddsfaktorer, 2021-2023.

Projektmedlemmar från institutionen är Ingrid Demmelmaier, Ulrika Winblad och Åsa Andersén. Projektet syftar till att öka kunskapen om risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro bland unga kvinnor på olika delar av arbetsmarknaden i Sverige. Enkätdata avseende organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer, användning av sociala medier, förändring i socioekonomisk och social status samt självrapporterad psykisk (o)hälsa kommer att kopplas till nationella register avseende bland annat sjukfrånvaro och läkemedelsförskrivning. Här kan du läsa mer om projektet Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro bland kvinnor i början av arbetslivet: Påverkbara risk- och skyddsfaktorer, 2021-2023.

Senast uppdaterad: 2023-11-16