Nyheter vid IFV

Extra medel från Forte till Mio Fredriksson och Anna Hallberg

2020-10-30

Under senare delen av 2020 beslutade Forte att tilldela extra medel till forskning kring välfärdssystemet påverkas av coronapandemin. Mio Fredriksson och Anna Hallberg har fått ta del av dessa medel för att studera den nationella koordineringen vid Covid-19-testningen. 

I projektet kommer fallet med Covid-19-testningen under vården 2020 att studeras för att utforska hur nationell koordinering fungerar när hälso- och sjukvården står i fokus för en kris och viktiga nationella värden står på spel. Särskilt fokus kommer att ligga på hur det delade ansvaret för testningen mellan region och stat påverkade möjligheterna till effektiv samordning mellan olika aktörer, samt i vilken mån patienter och medborgare hade möjlighet till inflytande i processen.

Senast uppdaterad: 2022-11-18