Nyheter vid IFV

Regeringsuppdrag tilldelat forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning

2020-09-16

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att analysera deras tillståndsprövning av privata utförare inom vård och omsorg. IVO har i sin tur givit gruppen för hälso- och sjukvårdsforskning i uppdrag att kartlägga tillståndsprövningen inom äldreomsorgen. 

Samtliga privatata utförare inom äldreomsorgen måste genomgå en tillståndsprövning av IVO för att bli beviljade offentliga medel. Detta förfarande vill regeringen utvärdera och har därför givit IVO i uppdrag att analysera tillståndsprövningens effekter. IVO kommer att ta hjälp av gruppen för hälso-och sjukvårdsforskning för att genomföra utvärderingen av tillståndsprövningen inom äldreomsorgen. Resultatet kommer att presenteras i en rapport till IVO i början av nästa år. 

Projektansvarig är Ulrika Winblad och projektet leds av David Isaksson. Övriga deltager är Anton Modigh, Ylva Lindberg och Robin Rönneke Belfrage

Senast uppdaterad: 2022-11-18