Nyheter vid IFV

Medel från Forte till Ulrika Winblad och Wilhelm Linder

2020-06-01

Ulrika Winblad och Wilhelm Linder från gruppen Hälso- och sjukvårdsforskning tilldelas cirka 1 miljon kronor från Fortes utlysning om tillämpad välfärdsforskning. Projektet syftar till att genomföra en systematisk översikt för att studera effekter av regional och kommunal samverkan på sköra äldre.

Senast uppdaterad: 2022-11-18