Nyheter vid IFV

Ny bok om Fundamentals of Care

2020-02-11

I juni 2020 utkommer en ny bok skriven av Åsa Muntlin Athlin, associerad forskare till forskargruppen HSF.

Muntlin Athlin har tillsammans med Eva Jangland varit redaktör för boken Fundamentals of Care. Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad. I boken har ramverket Fundamentals of Care, som handlar om patientens grundläggande vårdbehov, har översatts och tolkats för att kunna tillämpas i den svenska hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad: 2022-11-18