Nyheter vid IFV

Anna Sarkadi var högtidstalare på Slottet 18 September 2019

2019-09-30

Se bilder!


Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna


I Bernadottebiblioteket på Stockholms slott hölls onsdagen den 18 september ett seminarium på temat forskning om barn och funktionshinder. Professor Anna Sarkadi från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) pratade bland annat om hur man kan hjälpa flyktingbarn med posttraumatiskt stressymptom.

Läs mer här