Nyheter vid IFV

Alzheimerforskaren Stina Syvänen vid IFV tilldelas sex miljoner av Hjärnfonden

2019-09-25

Hjärnfonden har fått ett testamente på 70 miljoner kronor. Det är det största testamentet som har gått till Alzheimerforskningen i Sverige. Uppsalaforskaren Stina Syvänen är en av sex forskare som får ta del av det stora testamentet. 

"Jag tycker att det är väldigt fint med de testamenterade gåvorna till hjärnforskningen. Det är en osjälvisk handling, eftersom det inte är någonting man som donator får nytta av själv. Det gör mig rörd. Jag hoppas att fler upptäcker det här fina sättet att ge sitt stöd till hjärnforskningen, säger Stina Syvänen, docent i neurofarmakologi vid Uppsala universitet"

Stina Syvänen och hennes forskargrupp arbetar med diagnostik av Alzheimers sjukdom. Idag är det svårt, dyrt och tidskrävande att göra kliniska tester. Stina Syvänen hoppas på att med hjälp av deras forskning kan det bli möjligt att göra en objektiv bedömning av sjukdomsläget – och därmed se om ett läkemedel har effekt. Hjärnfonden tilldelar forskningsprojektet sex miljoner i forskningsbidrag.

Läs hela nyheten här:
https://news.cision.com/se/hjarnfonden/r/alzheimerforskaren-i-uppsala-far-sex-miljoner-av-hjarnfonden,c2916615

Senast uppdaterad: 2024-03-19