Nyheter vid IFV

Mio Fredriksson utsedd till docent

2019-03-07

Mio Fredriksson utsågs nyligen till docent i Hälso- och sjukvårdsforskning.

Mio doktorerade 2012 på avhandlingen 'Between Equity and Local Autonomy - A Governance Dilemma in Swedish Healthcare'. Sedan sin disputation har hon bland annat innehaft en postdoc vid Aston University Birmingham. För närvarande är hon forskare och biträdande forskargruppsledare för forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning vid IFV.
 

Senast uppdaterad: 2022-11-18