Nyheter vid IFV

IFV-studie uppmärksammad i DN

2019-01-14

Carina Ahlstedt och kollegor har publicerat en artikel som fått mycket uppmärksamhet i media under senare tid. DN skrev i förra veckan om studien på Insidan: https://www.dn.se/insidan/sa-far-man-sjukskoterskor-att-stanna-pa-jobbet/

Studien heter ”What makes registered nurses remain in work?” och publicerades i International Journal of Nursing Studies i januari 2019. Författare till artikeln är förutom Carina Ahlstedt, Carin Eriksson Lindvall, docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap, Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap, Mälardalens högskola samt Åsa Muntlin Athlin, sjuksköterska och docent i vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-11-18