Nyheter vid IFV

Flera VR-anslag till forskargruppen Geriatrik

2018-10-31

Vid årets tilldelning av Vetenskapsrådets projektbidrag för Medicin och Hälsa beviljades följande tre ansökningar från Sektionen för Geriatrik:

Anna Erlandsson, 2 400 000 kr: ”Astrocyters roll för spridning av patologin vid Alzheimers sjukdom”

Dag Sehlin, 2 400 000 kr: ”Ökat hjärnupptag av antikroppar för effektiv behandling av neurodegenerativa sjukdomar”

Martin Ingelsson, 2 400 000 kr: ”Utveckling av genterapi mot amyloid-β och α-synuklein på cell- och musmodeller för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom”