Nyheter vid IFV

Flera stora anslag till forskare vid IFV från FORTE

2018-10-03

Marianna Virtanen 4 630 000 kr till projektet ”Varför är arbetslivet mer hållbart för män än kvinnor? En studie av arbete och hälsa under livsloppet”

Ulrika Winblad 4 330 000 kr till projektet  ”Varför är det så svårt att samordna vård och omsorgsinsatser för äldre i Sverige?”

Filipa Sampaio (postdoktor) 1 600 000  till projektet ”Bättre hälsa och rättvisare beslut: att ta hänsyn till jämlikhetsaspekter i ekonomiska utvärderingar av folkhälso- och sjukvårdsinsatser”