Nyheter vid IFV

FORTE beviljar anslag för att förebygga sjukskrivning och främja återgång i arbete

2018-05-29

Docent Ingrid Anderzén och Åsa Andersén PhD har beviljats 4 117 000 kronor från FORTE för att studera Rehabiliteringskoordinatorns betydelse för minskad sjukskrivning och återgång i/påbörjan av arbete eller studier inom psykiatrisk specialistsjukvård.

Projektet är ett samarbete mellan enheten för Socialmedicinsk epidemiologi, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, Region Uppsala och Akademiska sjukhuset.