Nyheter vid IFV

Första nationella utbildningen för samhälls- och hälsokommunikatörer

2018-03-07

Den 5 mars startar den första nationella utbildningen för samhälls- och hälsokommunikatörer, MILSA utbildningsplattform. Det är en landsomfattande utbildningssatsning som syftar till att förbättra samhällsorienteringen som ges till alla nyanlända. Utbildningen har tagits fram i samverkan mellan länsstyrelserna och fem universitet.

– Arbetet med utbildningsplattformen har varit en gemensam kraftsamling för att möta ett stort behov. Det känns verkligen jättekul att den första omgången nu drar igång, säger Anneli Wirtén, länsråd med ansvar för nationell samordning av länsstyrelsernas arbete inom integration, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

En mer likriktad samhällsorientering
MILSA utbildningsplattform är en nationell utbildningssatsning som vänder sig till personer som redan arbetar som samhälls- och hälsokommunikatörer inom samhällsorienteringen i olika delar av landet. Syftet med utbildningen är att bidra till en nationell kvalitetssäkring och en mer likriktad samhällsorientering för alla nyanlända som kommer till Sverige. Utbildningens stöds av Europeiska socialfonden.

- De nyanländas integration i Sverige är en våra största gemensamma utmaningar som medborgare och samhällsgemenskap. Därför är det glädjande att fem universitet gått samman och nu startar en nationell utbildning av de som håller i samhällsorientering för nyanlända, säger professor Erik Amnå vid Örebro universitet.

För åtta år sedan tog han fram lagförslaget om samhällsorientering åt regeringen. Nu är han en av de medverkande i den nya utbildningen i samhällsorientering.

Hälsa och hälsokommunikation i fokus
Fem universitet i olika delar av landet tillsammans med sakkunniga inom viktiga områden står för utveckling och genomförandet av utbildningen. Prioriterade ämnesområden är hälsa & hälsokommunikation. Kommunikatörerna kommer bland annat att få utbildning i hur migrationsprocessen kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan och hur man kan förebygga ohälsa. Projektet kommer att arbeta fördjupat kring psykisk hälsa på uppdrag av Socialdepartementet.

Utbildningen är ettårig och genomförs via internet med olika praktiska moment kopplade till den egna verksamheten. Ett antal fysiska träffar med fördjupningsseminarium på olika orter i Sverige kommer också att genomföras.

I den första kullen är 42 studenter antagna från hela Sverige. En av dessa är Rami Alyoussef från Sävsjö.

– Det mest intressanta med denna utbildning tycker jag är de känsliga ämnen som kommer att tas upp under utbildningen, såsom religion, jämställdhet och sexualitet. Det är ganska svåra ämnen för de flesta kommunikatörer. Jag hoppas att utbildningen kommer att ge lite mer konkreta verktyg och metoder för att prata om de här känsliga ämnena, säger Rami Alyoussef.

För mer information, kontakta Katarina Carlzén, projektledare Länsstyrelsen Skåne, 073–3921528

Kort information om MILSA utbildningsplattform:

  • Uppsala universitet samordnar utbildningen
  • Samtliga länsstyrelser deltar i projektet inom ramen för sitt uppdrag att stödja kommuner i utförande av samhällsorientering (uppdrag att stödja kommuner i utförandet av samhällsorientering)
  • Länsstyrelsen Skåne är projektägare
  • Projektet MILSA utbildningsplattform har beviljats stöd om 30 miljoner av ESF fram till 2020
  • Deltagande universitet är Malmö universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Örebro universitet och Uppsala universitet som tar fram och genomför utbildningen i samarbete.
  • Utbildningen är webbaserad men kompletteras med fysiska seminarier.