Nyheter vid IFV

Nationell workshop om den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och organisation

2024-03-27

Det svenska Nätverket för forskning om hälso- och sjukvårdens styrning och organisation anordnade en nationell workshop om hälso- och sjukvårdens styrning och organisation i Uppsala den 14-15 mars 2024. Ett 60-tal forskare och doktorander från olika lärosäten och organisationer deltog.

Frågan om hur den svenska hälso- och sjukvården ska utvecklas för att möta framtidens behov är ständigt aktuell och för att främja forskning om hälso- och sjukvårdens styrning och organisation anordnades en nationell workshop i Uppsala den 14-15 mars 2024. Ett 60-tal forskare och doktorander från olika lärosäten och organisationer deltog i workshopen som genomfördes i Universitetshuset i Uppsala. Bland annat diskuterades för- och nackdelar med ett helt eller delvis förstatligande av sjukvården, nya finansierings- och samverkansformer, prioriteringar samt valfrihet och privatiseringar.

Workshopen anordnas av det svenska Nätverket för forskning om hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. Nätverket startade 2022 och syftar till att utgöra ett forum där forskare från olika ämnesdiscipliner gemensamt kan diskutera hälso- och sjukvårdens utmaningar för att utveckla nya forskningsidéer och problemställningar. Nätverket finansieras av Forte och koordineras av professor Ulrika Winblad vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2024-03-19