Nyheter vid IFV

Pågående forskningsvistelse vid Queen`s University

2024-03-11

En av forskargruppen HSF:s doktorander, Anna Hallberg, är för närvarande på en forskningsvistelse vid Queen´s University i Kingston, Ontario. Vistelsen, som varar februari till maj, har möjliggjorts av medel från Matariki-nätverket och syftar till en utforskande jämförelse av Kanadas och Sveriges hälso- och sjukvårdssystem.

Senast uppdaterad: 2024-03-19