Nyheter vid IFV

Medel tilldelade för projekt om Vårdcentrum i Region Uppsala

2024-01-15

Sofie Vengberg (PI) har tillsammans med Linda Moberg och Ulrika Winblad tilldelats 2,3 miljoner från Kampradstiftelsen för ett projekt om vårdcentrum i Region Uppsala. Projektets titel är "Vårdcentrum i Region Uppsala – kan ett samverkansnätverk skapa bättre vård och omsorg av multisjuka äldre" och ska pågå i två år.

Senast uppdaterad: 2024-03-19