Nyheter vid IFV

Fyra miljoner till vårdforskning om ALS

2023-12-19

Birgitta Jakobsson Larsson har tillsammans med en forskarkollega vid Göteborgs universitet, erhållit fyra miljoner från Neuroförbundet. Anslaget kommer att användas till att utveckla och arbeta vidare med ett pågående projekt kring stödbehov och innebörden av att vara barn till en förälder med ALS samt hur det är att vara en sjukförälder. Projektet syftar även till att undersöka personliga assistenters arbetssituation och behov av stöd samt utbildning. Målet med projektet är att utifrån denna kunskap utveckla ett stöd som möter familjens och de personliga assistenternas behov under hela vårdförloppet samt bidra till ökad trygghet för patienter med ALS och deras familjer.

Senast uppdaterad: 2024-03-19