Nyheter vid IFV

Precisionsmedicin inom cancervården: Vikten av att skydda relationen mellan läkare och patient

2023-12-15

Vi har alla olika sjukdomsrisker och svarar olika bra på olika läkemedel. Inom precisionsmedicin, eller personlig medicin som det också kallas, skräddarsys behandling för individen. Tekniken som möjliggör individanpassning kommer att förändra mycket, inte minst inom cancervården. Men den lägger till ett lager av komplexitet som gör det ännu viktigare att kommunikationen mellan läkare och patient fungerar bra. Det menar författarna av en publikation som nyligen publicerades i BMC Medical Informatics and Decision Making. 

Publikationen baseras på en studie som genomförts inom projektet ONCOLOGICS. ONCOLOGICS utvecklar en AI-baserad beslutsstödsplattform som ska förbättra vården av patienter med avancerad kolorektalcancer. Detta med förhoppningen att man ska kunna förbättra prognosen för patienterna och förbättra urvalet av patienter som rekryteras till kliniska studier av nya läkemedel. Behandlingen ska kunna individanpassas baserat på varje tumörs unika genotyp och fenotyp. Forskare vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik utforskar de etiska frågorna som väcks av den nya tekniken.

Precisionsmedicin använder patienters genetik, miljö och livsstil för att förutsäga sjukdomsrisker och hur bra en individ kommer att svara på olika läkemedel. Det innebär att alla patienter kanske inte kommer att få samma behandling, för man vet på förhand att en viss behandling passar bättre för just dig. Enligt författarna till publikationen i BMC Medical Informatics and Decision Making är en av nyckelfaktorerna tydlig kommunikation.

Med tanke på utvecklingen av precisionsmedicin inom cancervården är det viktigt att fortsätta värna om relationen mellan läkare och patient. Vissa koncept och teman inom precisionsmedicinen kan vara svåra att förklara, som till exempel skillnaden mellan genom och gener. Och patienter behöver förstå vad de ska förvänta sig gällande tillgången till personligt anpassad behandling, huruvida det skulle fungera för just dem och hur effektiv behandlingen är eller kan vara. Utan en god förståelse kan de inte fatta informerade beslut om sin behandling.

”Patienter värdesätter att ha en läkare som de känner stort förtroende för, och som de antingen kan fatta behandlingsbeslut tillsammans med eller lämna över beslut till. Att tekniken som används inom precisionsmedicinen inte alltid fungerar på ett lättöverskådligt sätt kan ställa till problem i kommunikationen läkare och patient emellan. Och sätter större press på den relationen,” säger Åsa Grauman, forskare vid Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik och en av författarna. ”Genom att vara öppen och ärlig om de osäkerheter som finns” fortsätter hon, ”och samtidigt visa empati för patienten, kan läkare främja en tillitsfull relation mellan läkare och patient, trots de identifierade utmaningarna.”

Anna Holm Bodin

Grauman, Å., Ancillotti, M., Veldwijk, J. et al. Precision cancer medicine and the doctor-patient relationship: a systematic review and narrative synthesisBMC Med Inform Decis Mak 23, 286 (2023). DOI: 10.1186/s12911-023-02395-x

Senast uppdaterad: 2024-03-19