Nyheter vid IFV

Tvångsåtgärder inom vården: hur ska de regleras utanför psykiatrin?

2023-11-21

Att utföra så kallade tvångsåtgärder mot patienter är vanligt inom sjukvården. Inte bara inom psykiatrin utan även inom somatisk sjukvård. Hur detta får göras och inte regleras på olika sätt i olika länder, alla med en stor utmaning: att se till att patienter som inte själva kan fatta beslut får den vår de behöver – och att se till att patienter som kan fatta beslut själva inte tvingas ta emot vård som de inte vill ha. En artikel som nyligen publicerades i Journal of Medical Ethics erbjuder rekommendationer för hur tvångsåtgärder inom somatisk sjukvård regleras på bästa sätt. 

”Det är för det mesta sjuksköterskor som genomför dessa tvångsåtgärder. Det vanligaste motivet för att tvinga patienter är för att skydda dem från att skada sig själva eller andra: patienterna kan vara förvirrade eller aggressiva och försöker dra ut livsviktiga så kallade infarter för intravenösa läkemedel eller misshandla personalen, oftast utan att förstå vad de själva gör. Eftersom personalen agerar i en juridisk och moralisk gråzon känner de inte sällan moralisk stress inför utövandet av tvånget,” skriver Niklas Juth, professor i klinisk medicinsk etik och en av författarna till artikeln, på Etikbloggen som drivs av Uppsala universitet.

I artikeln, med den engelska titeln Restraint in somatic healthcare: how should it be regulated? rekommenderar författarna att tvångsvården bör regleras med patienternas beslutsförmåga och bästa i åtanke och att föreskrifter som baseras på detta är att föredra framför sådana som är baserade på psykiatriska diagnoser eller regelverk som nästintill utesluter möjligheten att lagligt utöva tvångsvård inom den somatiska vården. Författarnas förhoppning är att detta hjälpa beslutsfattare skapa sätt att reglera tvångsvård där att personalen inte längre behöver agera i en gråzon.

Anna Holm Bodin

Guenna Holmgren A, von Vogelsang A, Lindblad A, Niklas Juth. Restraint in somatic healthcare: how should it be regulated? Journal of Medical Ethics. Published Online First: 18 October 2023. doi: 10.1136/jme-2023-109240

Senast uppdaterad: 2024-03-19