Nyheter vid IFV

Beviljade medel från Cancerfonden

2023-11-21

Wojciech Michno, SciLifelab Fellow vid vår institution, beviljades 2 400 000 SEK från Cancerfonden för projektet som syftar till att studera dynamiska metabola ändringarna bland hjärntumörer, och hur dessa ändringar i samspel med kretsande frisk vävnad bidrar till tillväxten av dessa tumörer.
 

Senast uppdaterad: 2024-03-19