Nyheter vid IFV

Vetenskapsrådet finansierar projekt om hjärtsvikt

2023-11-10

Krisztina László beviljades 4800000 SEK från Vetenskapsrådet för projektet ”Ett psykosocialt perspektiv på hjärtsvikt: etiologi, prognos och arbetsmarknadsdeltagande”. Projektet syftar till att bidra till en bättre förståelse av psykosociala faktorers roll i etiologin och prognosen för hjärtsvikt och av mönster och prediktorer för arbetsförmåga hos hjärtsviktspatienter i arbetsför ålder.

Senast uppdaterad: 2024-03-19