Nyheter vid IFV

Vetenskapsrådet finansierar nytt forskningsprojekt kring effekter av en hälsosam nordisk kost ateroskleros och tarmflora hos patienter hjärtkärlsjukdom

2023-11-10

Ulf Risérus har beviljats 4 800 000kr från VR för att undersöka om en hälsosam nordisk kost kan bromsa åderförfettningen och förbättra socker- och fettomsättningen hos patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt. Kostens inverkan på tarmfloran kommer särskilt undersökas som en potentiell mediator. Individuella svar till kostbehandlingen kommer även studeras med hopp om en mer individanpassad behandling av hjärtkärlsjukdom.   

Senast uppdaterad: 2024-03-19