Nyheter vid IFV

Beviljade medel från Bröstcancerförbundet

2023-10-19

Via Bröstcancerförbundets årliga utlysning har projektet ”I tid för framtid – tid för jämlik bröstcancervård” tilldelats medel för fortsatta studier. Projektet syftar till att studera barriärer och möjliggörare för deltagande i mammografiscreeningen bland kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Projektledare är Marie Lange och deltagande forskare är Päivi Adolfsson och Cecilia Arving.  

Senast uppdaterad: 2024-03-19