Nyheter vid IFV

2023-10-17

Kvinnor behöver mediciner både innan, under och efter en graviditet. Ibland för akuta tillstånd som huvudvärk eller illamående, ibland för kroniska tillstånd som astma eller epilepsi. De behöver evidensbaserad vård. Och detta under en tid i livet där kunskapen om läkemedelssäkerhet brister. ConcePTION-projektet, finansierat av Innovative Medicines Initiative, har för avsikt att fylla kunskapsluckorna. Idag publicerades en artikel om projektet i Uppsala Monitoring Centres tidning Uppsala Reports. Där förklarar Josepine Fernow hur projektet fungerar. Och hur de hoppas föra mödrahälsovården från fragmenterade data till informerat beslutsfattande. 

ConcePTION-projektet har 88 partners. Här vid Centrum för forsknings- & bioetik leder Mats Hansson arbetet med att sätta upp en europeisk biobank för bröstmjölk, och Erica Sundell koordinerar två kommande svenska studier. 

Läs mer i Uppsala Reports

Senast uppdaterad: 2024-03-19