Nyheter vid IFV

Allmänläkares perspektiv på primärvårdsetik

2023-10-16

Det finns ett glapp mellan bioetiska teorier och de mer eller mindre dagliga moraliska beslut allmänläkare behöver fatta i sin praktik. En artikel som nyligen publicerats i BMC Medical Ethics analyserar hur allmänläkare ramar in svåra beslut i moraliska termer och utforskar gemensamma nämnare bakom besluten. Artikeln använder grounded theory för att utveckla en ny teoretisk ansats för primärvårdsetik.

Artikeln bygger på intervjuer och observationer av allmänläkare och ST-läkare i svensk primärvård. 

Vill du läsa mer? Johnsson, L., Höglund, A.T. & Nordgren, L. The voice of the profession: how the ethical demand is professionally refracted in the work of general practitionersBMC Med Ethics 24, 75 (2023). https://doi.org/10.1186/s12910-023-00958-1

Josepine Fernow

Senast uppdaterad: 2024-03-19